Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

2%Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Milí priatelia!
Ak máte záujem podporiť našich nepočujúcich v KCNS môžete nám poukázať 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ako poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane do 15. februára 2018.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. marca/apríla 2018 pošlite alebo osobne zaneste formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Dôležité termíny:
do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.
Pozrite si vzor (fotografiu)vyhlásenia nižšie.
do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

POZOR!!! Došlo k zmene tlačív, daňový úrad bude akceptovať výlučne iba nové tlačivá, skontrolujte, či máte správne tlačivá.
Zároveň dajte pozor, aby bolo IČO zarovnané SPRAVA.

Pozrite si prosím vzor (fotografiu) vyhlásenia nižšie.

Ďakujeme!

152_Potvrdenie_KCNS_za_2017_.pdf

152_Vyhlasenie_KCNS_za_2017_.pdf

files/upload/thumbs/1518520636_200_152_vzor_KCNS-vyhlasenie-2017_2.jpeg