Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

2%Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Milí priatelia!
Ak máte záujem podporiť našich nepočujúcich v KCNS môžete nám poukázať 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ako poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane do 15. februára 2017.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. marca/apríla 2017 pošlite alebo osobne zaneste formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Dôležité termíny:
do 31. marca 2017 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2017 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Ďakujeme!152_vyhlasenie-2perc-pre-kcns_2016.rtf

152_vyhlasenie-2perc-pre-kcns_2016.pdf

152_vyhlasenie_zamestnanci_2016.pdf