Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

13. ročník turnaja v bowlingu


Svätú omšu vo Zvolene odslúžil náš vzácny hosť nepočujúci kňaz Michael Depcik z USA spolu s dp. Robertom Colotkom. .

Kedy? 27. november 2016

Kde? 13:30 hod. sv. omša v Kostole Božského Srdca Ježišovho na námestí sv. Cyrila a Metoda, sídlisko Zvolen - Sekier
Bola 1.adventná nedeľa – kňazi posvätili adventné vence a adventné sviečky

15:00 hod Bowling v Sportcentrum Ekoma – Sekierska dolina.