Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Krížová cesta na Veľký piatok 3. apríla 2015 v Banskej Štiavnici


Kresťanské centrum nepočujúcich zorganizoval krížovú cestu na Veľký piatok.

Kde? Banská Štiavnica

Kedy? Veľký piatok 3. apríla 2015 o 10,30 hod.

Stretli sme sa o 10,00 hod. pod Kalváriou.