Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Prednášky nepočujúceho kňaza Shawna Careyho


Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku zorganizovalo s veľkou pomocou Danky Laffersovej prednášky nepočujúceho katolíckeho kňaza Shawna Careyho z Bostonu, USA, ktorý nás navštívil v dňoch 29.09-4.10.2015 v Lúčkach pri Kremnici.
Danke Laffersovej srdečne ďakujeme aj za pomoc pri preklade do slovenského posunkového jazyka.