Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Výročná členská schôdza


Výročná členská schôdza KCNS

Kedy: 24. februára 2013 o 15,00 hod

Kde: Diecézne centrum Jána Pavla II., Banská Bystrica