Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Sv.omša pre nepočujúcich 25.04.2021 o 14:00 h. v Banskej Bystrici a 01.05.2021 o 15:00 h. v ŽilineSme veľmi radi, že vás opäť môžeme pozvať na sv.omše pre nepočujúcich, na radostné veľkonočné stretnutie v nedeľu 25. 04. 2021 v Banskej Bystrici o 14:00 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského a v sobotu 01. 05. 2021 o 15:00 hod. v Žiline, vo Farskom kostole Sv. Trojice (spoveď od 14:00 hod. vedľa vo fare na pravej strane).
Tešíme sa na stretnutie!