Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Sv.omša pre nepočujúcich v Banskej Bystrici a v ŽilineSme veľmi radi, že sme opäť mohli spoločne sláviť sv.omše pre nepočujúcich, v nedeľu 25. 04. 2021 v Banskej Bystrici o 14:00 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského a v sobotu 01. 05. 2021 o 15:00 hod. v Žiline, vo Farskom kostole Sv. Trojice