Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Splav Hronu


KCNS zorganizoval koncom júla 2021 splav Hrona.
Začali sme doobeda v Nemeckej, mali sme prestávku a občerstvenie na Mlynčoku a potom sme pokračovali do Vlkanovej Geronimo. Splavovali sme na nafukovacom rafte pre lepšiu stabilitu a tak sme sa mohli počas plavby aj príjemne porozprávať.