Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

10.ročník turnaja v bowlingu


KCNS koncom novembra zorganizovalo sv.omšu a 10.ročník turnaja v bowlingu

Kedy? 24. november 2013

Kde?
14:00 hod. sv. omša v Kostole Božského Srdca Ježišovho na námestí sv. Cyrila a Metoda, sídlisko Zvolen - Sekier

15:00 hod bowling v Sportcentrum Ekoma – Sekierska dolina.

Stretli sme sa tam 35 nepočujúcich, atmosféra bola výborná, tešíme sa na stretnutie o rok!