Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Krížová cesta v Banskej Bystrici


Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku uskutočnilo Krížovú cestu v posunkovom jazyku
v piatok 30. marca 2018 o 9:00 h.


Stretli sme sa pred Diecéznym centrom J. Pavla II. na Kapitulskej 21 v Banskej Bystrici a spoločne sme išli na Urpín.

Po skončení sme si posedeli pri kávičke v Diecéznom centre J. Pavla II.