Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kurz posunkového jazyka v Banskej Bystrici


Pozývame záujemcov na kurz posunkového jazyka.

Ako často?
raz do týždňa 60 min
16:00-17:00 (alebo podľa dohody skupiny)

Cena?
60 eur (študenti)
70 eur (zamestnaní)

Pre koho?
pre ľudí od 10 rokov
pre začiatočníkov, aj pre pokročilých

Kde?
Banská Bystrica

Kedy začíname?
2.3.2015 o 16:30 hod.
Banská Bystrica, Diecézne centrum Jána Pavla II, 2.poschodie, Kapitulská 21

Kontakt:
kurzposunkovehojazykabb@gmail.com