Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Púť na Mariánsku horu Levoča


V piatok dňa 18. 5. 2018 sme sa spolu s nepočujúcimi žiakmi zo škôl v Levoči a Prešove zúčastnili púte do Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči.

Program:
09:00 h spoveď
10:00 svätá omša v posunkovom jazyku ( hlavný celebrant dp. Robert Colotka)