Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

25. výročie KCNS


Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku Vás pozýva na celoslovenské stretnutie
pri príležitosti 25. výročia občianskeho združenia Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku.


Kedy? Sobota 24. jún 2017 o 13,00 hodine

Kde? Banská Bystrica

PROGRAM:

13,00 – 14,00 slávnostná svätá omša pri príležitosti 25.výročia KCNS
Katedrála sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica

14,30 – 17,30 slávnostné stretnutie pri príležitosti 25.výročia KCNS
Diecézne centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21, Banská Bystrica
- privítanie účastníkov
- príhovory
- poďakovanie všetkým tým, ktorí prispeli k rozvoju KCNS
- prezentácia aktivít KCNS od r.1992- 2017
- recepcia

Po skončení programu v Banskej Bystrici Vás srdečne pozývame do Oázy Smaldone v Lúčkach pri Kremnici.

Ak máte záujem o ubytovanie v Lúčkach napíšte SMS +421 911 222 351