Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Svätá omša s br. Silvestrom Poliakom, OFM v Banskej Bystrici


KCNS vás srdečne pozýva na sv. omšu s br. Silvestrom Poliakom OFM a výročnú členskú schôdzu.

Kedy: 31. 3. o 14:00 h.

Kde: Banská Bystrica, Katedrála sv. F. Xaverského

Program: 14:00 h. sv.omša (spoveď od 13h), 15:00 h. výročná členská schôdza a posedenie, Centrum J.Pavla II., Kapitulská 21

Tešíme sa na vás.