Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Detský tábor 2014KCNS v dňoch 20. do 25.júla 2014 v Lúčkach zorganizoval pre nepočujúce a počujúce deti detský tábor s bohatým programom.
Detského tábora sa zúčastnilo 60 osôb, detí aj dospelých, atmosféra bola vynikajúca, tešíme sa na stretnutie v roku 2015!