Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Členské na rok 2012

Členské na rok 2012 je 7 €.

Variabilný symbol pri uhrádzaní je 2000.

Číslo účtu: 2628778466\1100 (Tatra banka)

Kontakt

KCNS, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: kcns.bb@gmail.com

KCNS - región Bratislava, Nám. SNP 11, 813 13 Bratislava
e-mail: kcns.ba@gmail.com