Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Stretnutie rodín v Lúčkach


Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku zorganizovalo stretnutie rodín s deťmi

Kde: LÚČKY pri Kremnici

Kedy: od 03.10. do 05.10.2014
(príchod v piatok večer, odchod v nedeľu poobede)

Program: prednáška PaedDr.Mária Košútová "Občan so sluchovým postihnutím - možnosti pomoci v sociálnej oblasti", spoločné diskusie, hry a súťaže pre deti, návšteva bane, výlety na Skalku, do Turčianskych Teplíc (turistika, bowling, plávanie)

Bolo nám výborne, tešíme sa na stretnutie v roku 2015!