Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

11.ročník turnaja v bowlingu


KCNS zorganizovalo 11. ročník turnaja v bowlingu

Kedy? 30. november 2014

Kde?
13:30 hod. sv. omša v Kostole Božského Srdca Ježišovho na námestí sv. Cyrila a Metoda,
sídlisko Zvolen - Sekier

Bola 1.adventná nedeľa – dp. Robert Colotka posvätil adventné vence a adventné sviečky

15:00 hod Bowling v Sportcentrum Ekoma – Sekierska dolina.