Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Krížová cesta 19. apríla v Banskej Bystrici


Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku Vás pozýva na Krížovú cestu v Banskej Bystrici v posunkovom jazyku.

Kedy: Veľký piatok 19. apríl 2019 o 10:45 h.

Stretneme sa o 10:45 h pred Diecéznym centrom J. Pavla II. na Kapitulskej 21 v Banskej Bystrici a spoločne pôjdeme na Urpín ( začiatok Krížovej cesty o 11 h).

Po skončení pozývame na posedenie pri kávičke v Diecéznom centre J. Pavla II.