Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Krížová cesta v Banskej Bystrici

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku uskutočnilo Krížovú cestu v posunkovom jazyku v piatok 14. apríla 2017 o 09,00 hod. v Banskej Bystrici