Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Pozvanie na sv. omšu v Ostrave


Srdečne Vás pozývame na každoročnú sv. omšu nielen pre nepočujúcich v Ostrave.

Kedy: sobota 12. 10. 2019 o 14:00 hod.

Kde: kostol Svatého Ducha v Ostravě – Zábřehu, na Výškovickej 3166/124A, Ostrava-jih-Zábřeh

Program: 13:30 spoveď, 14:00 sv.omša (celebruje dp. Robert Colotka), 15:00 posedenie a diskusia v Pastoračnom centre.

Tešíme sa na Vás!