Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Predplatné časopisu Gaudium

Predplatné časopisu Gaudium na rok 2012 je 6 €.

Variabilný symbol pri uhrádzaní je 1000.

Číslo účtu: 2628778466\1100 (Tatra banka)

Kontakt

Redakcia Gaudium, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: redakcia.gaudium@gmail.com