Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Púť na Mariánsku horu Levoča


Pozývame vás na púť v posunkovom jazyku do Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči v piatok dňa 18. 5. 2018.

Program:
09:00 h spoveď
10:00 svätá omša v posunkovom jazyku ( hlavný celebrant dp. Robert Colotka)