Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Stretnutie seniorov 2019


Srdečne vás pozývame na stretnutie seniorov.

Kedy: od 17. do 20. októbra 2019

Kde: v Lúčkach (pri Kremnici)


Cena: 35 €

Program: prednášky, prehliadka mincovne v Kremnici, výlet Lupčiansky hrad, Holidaypark Kováčová, sv. omše pre nepočujúcich

Prihlásiť sa môžete 10. 10. 2019 SMS na číslo 0911 222 351
v SMS napíšte – Priezvisko, počet osôb spolu
napr. Novak_2
Peniaze pošlite na KCNS číslo účtu SK23 1100 0000 0026 2877 8466
variabilný symbol 17102019
do Poznámky napíšte svoje Priezvisko, počet osôb spolu napr. Novak_2

Tešíme sa na Vás!!!