Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Svätá omša v Levoči


Pri príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie bola svätá omša v posunkovom jazyku v piatok 4.apríla 2014 na Mariánskej hore o 9,30 hod.
Okrem žiakov zo škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím v Levoči a Prešove sa jej zúčastnili aj nepočujúci z Ameriky, spolu s Dankou Laffersovou.
Svätú omšu celebroval Robert Colotka.