Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Svätá omša 11.10.2013 o 15,00 hod.v kostole sv. Alžbety v Kremnici.

Dňa 11.10.2013 o 15,00 hod.sa v kostole sv. Alžbety v Kremnici uskutočnila svätá omša pri príležitosti 110.výročia Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím.