Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

V Ambulancii prvého kontaktu poskytujeme

  • dohodnutie termínu stretnutia v Ambulancii prvého kontaktu (APK) cez SMS, e-mail
  • zabezpečenie vyšetrenia u lekára
  • doprevádzanie na jednotlivé vyšetrenia
  • tlmočník pri komunikácii so zdravotným personálom (nemocnica, lekáreň)
  • pomoc pri komunikácii v čase hospitalizácie vo FNsP Milosrdní bratia
  • spoločné besedy s odbornými lekármi

Váš postup

Napíšete pracovníčke APK email alebo SMS, akého lekára potrebujete (napr. očný lekár). My Vám vybavíme termín vo FNsP Milosrdní bratia a informujeme Vás, kedy máte termín u lekára. Spolu s Vami na vyšetrenie pôjde aj pracovník, ktorý pomáha pri komunikácii s personálom. Potrebujete priniesť výmenný lístok od Vášho praktického lekára na odborné vyšetrenie, občiansky preukaz, kartičku poistenca.

Ambulancia prvého kontaktu si spracováva aj vlastnú databázu klientov pre vlastné potreby, preto každá osoba so sluchovým postihnutím, ktorej poskytuje APK svoje služby, musí byť registrovaná pomocou prihlasovacieho formulára.

Osobné údaje prihlasovacieho formulára sú používané výlučne pre potreby APK!

Tu si môžete stiahnuť samotný prihlasovací formulár APK:

apk_prihlaska.doc