Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Duchovná služba

files/upload/thumbs/1368899054_200_22_prijimanie.jpg

Duchovná služba začala opäť svoju službu v roku 1989 v Bratislave a postupne sa dostávala do jednotlivých miest na Slovensku, kde nepočujúci prejavili o ňu záujem.

Duchovná služba zabezpečuje

  • prípravu a vysluhovanie sviatostí (krst, spoveď, 1. sv. prijímanie, birmovka, manželstvo a pomazanie chorých)
  • slúženie svätých omší v posunkovej reči
  • stretnutia a rozhovory
  • duchovné obnovy

Kontakt - Duchovná správa pre nepočujúcich

PaedDr. Robert Colotka, kňaz pre nepočujúcich
mobil: 0908/ 093959


Informácie o duchovnej starostlivosti nepočujúcich - www.nepocujuci.fara.sk