Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Duchovná služba

files/upload/thumbs/1368899055_200_25_krst.jpg

Duchovná služba pre osoby so sluchovým postihnutím začala svoju činnosť v roku 1989 v Bratislave a postupne sa dostávala do jednotlivých miest na Slovensku, kde nepočujúci prejavili o ňu záujem.

Duchovná služba zabezpečuje

  • prípravu a vysluhovanie sviatostí (krst, spoveď, 1. sv. prijímanie, birmovka, manželstvo a pomazanie chorých)
  • slúženie svätých omší v posunkovej reči
  • stretnutia a rozhovory
  • duchovné obnovy

Kontakt - Duchovná správa pre nepočujúcich

ThDr. František Bartoš, PhD.
kontakt: 0905/ 578932 email: ferobartos@gmail.com br. Felix M. Žiška, OFM- poverený pastoráciou nepočujúcich v Bratislavskej arcidiecéze
kontakt: 0915/ 523388 email: kcn.bratislava@gmail.comInformácie o duchovnej starostlivosti nepočujúcich - www.nepocujuci.fara.sk