Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kontakt


Poštová adresa a sídlo o.z. Kresťanské centrum nepočujúcich - Bratislava:

KCN – Bratislava, Františkánska 2, 811 01 Bratislava

Nájdete nás z pravej strany FNsP Milosrdní bratia na Kolárskej ulici.
Vstup je označený KCN - BRATISLAVA

e-mail: kcn.bratislava@gmail.com
WEB: http://kcnba.nawebe.net alebo kcnba.nawebe.net

číslo účtu: 2922877211/1100
IČO: 422 624 70Ľudia v KCN

files/upload/thumbs/1368900150_75_24_felixofm.jpg br. Felix M. Žiška, OFM
  • poverený pastoráciou nepočujúcich v Bratislavskej arcidiecéze
  • kontakt: 0915 523 388

email:kcn.bratislava@gmail.com