Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kurzy posunkového jazyka

files/upload/thumbs/1368900150_200_26_kpj_ba.jpg

Sú určené pre rodiny, ktorých členom je človek so sluchovým postihnutím a pre všetkých, ktorí majú záujem stretávať sa a pracovať s nepočujúcimi a chcú prelomiť komunikačnú bariéru medzi svetom počujúcich a svetom nepočujúcich.

Kurz prebieha v zimnom (od októbra do decembra) a letnom (od marca do mája) semestri.

Kurz má 3 úrovne: začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí.

Kurzy prebiehajú pod vedením nepočujúcich lektorov. Okrem výučby na kurze majú kurzisti možnosť stretávať sa s nepočujúcimi aj na rôznych aktivitách.


Viac na samostatnej stranke: http://kcnba.nawebe.net/kurzy/