Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Redakcia / Kontakt

REDAKCIA GAUDIUM
Kapitulská 21,
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048/47 20 262 e-mail: redakcia.gaudium@gmail.com
číslo účtu: 2628778466 / 1100 (Tatra banka)


Predplatné na jeden rok je 6 €.