Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší pre nepočujúcich


máj 2019


Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – Effeta - 12. 5. 2019 sv. omša o 16:00 h. a spoveď o 15:00 h.

Trnava: Kostol sv. Najsvätejšej Trojice - 12. 5. 2019 sv. omša o 15:00 h. a spoveď o 14:00 h.

Trenčín: Kostol NotreDame - 19. 5. 2019 sv. omša o 16:00 h. a spoveď o 15.00 h.

Banská Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského - 26. 5. 2019 sv. omša o 14:00 h

Bratislava: Františkánsky kostol, Kaplnka sv. Rozálie - každú nedeľu sv. omša o 16:30 h. a spoveď o 16:00 h.

Kremnica: Kostol sv. Alžbety - každý druhý párny utorok sv. omša o 15:15 h.