Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku


marec, apríl 2018

Žilina
7. 4. 2018 sv. omša o 12:30 h. a spoveď o 11:30 h.
v Katedrále Najsvätejšej Trojice, ul. Farské schody

Púchov
8. 4. 2018 sv. omša o 11:00 h. a spoveď o 10:00 h.
v Kostole Všetkých Svätých (farský)

Trnava
8. 4. 2018 sv. omša o 15:00 h. a spoveď o 14:00 h.
v Kostole sv. Najsv. Trojice

Nitra
15. 4. 2018 sv. omša o 16:00 h. a spoveď o 15:00 h.
v Kaplnke sv. Františka Saleského – Effeta

Trenčín
22. 4. 2018 sv. omša o 16:00 h. a spoveď o 15:00 h.
v Kostole NotreDame

Prešov
24. 3. 2018 sv.omša o 14:00 h. a spoveď o 12:30 h.
vo Františkánskom kostole

Banská Bystrica
25. 3. 2018 a 29. 4. 2018 sv. omša o 14:00 h. a spoveď o 12:00 h.
v Katedrále sv. Františka Xaverského

Bratislava
každú nedeľu sv. omša o 16:30 h. a spoveďo 16:00 h.
vo Františkánskom kostole – Kaplnka sv. Rozálie

Bratislava
Pozývame Vás na Obrady Veľkého piatku 30. 3. 2018 o 15:00 h.
vo Františkánskom kostole

Kremnica
každý druhý týždeň v utorok sv. omša o 15:15 h
v Kostole sv. Alžbety