Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku


október a november 2018


Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského - Effeta – 11. 11. 2018 o 16:00 hod.

Trnava: Kostol Najsvätejšej Trojice - 11. 11. 2018 o 15:00 hod.

Trenčín: Kostol NotreDame - 18. 11. 2018 o 16:00 hod.

Banská Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského - 28. 10. 2018 o 14:00 hod.
v novembri sv. omša v Banskej Bystrici NEBUDE

Zvolen, nám. sv. Cyrila a Metoda: Kostol Božského Srdca Ježišovho - 25. 11. 2018 o 13:30 hod.

Kremnica: Kostol sv. Alžbety – 6. 11. a 20. 11. 2018 o 15:15 hod.

Bratislava: Františkánsky kostol - Kaplnka sv. Rozálie – každú nedeľu o 16:30 hod.