Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší pre nepočujúcich


október a november 2019

Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského - Effeta – 13. 10. a 10. 11. 2019 o 16:00 hod.

Trnava: Kostol Najsvätejšej Trojice - 13. 10. a 10. 11. 2019 o 15:00 hod.

Trenčín: Kostol NotreDame - 20. 10. a 17. 11. 2019 o 16:00 hod.

Banská Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského - 27. 10. 2019 o 14:00 hod.

Zvolen: Kostol Božského Srdca Ježišovho na námestí sv. Cyrila a Metoda - 24. 11. 2019 o 13:30 hod.

Kremnica: Kostol sv. Alžbety – 8. 10., 22. 10., 5. 11. a 19. 11. 2019 o 15:15 hod.

Bratislava: Františkánsky kostol - Kaplnka sv. Rozálie – každú nedeľu o 16:30 hod.

Srdečne Vás pozývame na každoročnú sv. omšu nielen pre nepočujúcich v Ostrave.
Uskutoční sa 12. 10. 2019 o 14:00 hod. v kostole Svatého Ducha v Ostravě – Zábřehu, na Výškovickej 3166/124A, v Ostrave-jih-Zábřeh. Program: 13:30 spoveď, 14:00 sv.omša (celebruje dp. Robert Colotka), 15:00 posedenie a diskusia v Pastoračnom centre.