Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku


máj 2018

Prešov
12. 5. 2018 sv. omša o 13:00 h. a spoveď o 12:00 h.
v Kostole sv. Jozefa, Františkánsky kostol

Trnava
13. 5. 2018 sv. omša o 15:00 h. a spoveď o 14:00 h.
v Kostole sv. Najsv. Trojice

Nitra
13. 5. 2018 sv. omša o 16:00 h. a spoveď o 15:00 h.
v Kaplnke sv. Františka Saleského – Effeta

Trenčín
20. 5. 2018 sv. omša o 16:00 h. a spoveď o 15:00 h.
v Kostole NotreDame

Banská Bystrica
27. 5. 2018 sv. omša o 14:00 h. a spoveď o 12:00 h.
v Katedrále sv. Františka Xaverského

Bratislava
každú nedeľu sv. omša o 16:30 h. a spoveď o 16:00 h.
vo Františkánskom kostole – Kaplnka sv. Rozálie

Kremnica
každý druhý týždeň v utorok sv. omša o 15:15 h
v Kostole sv. Alžbety

Pozývame vás aj na púte

Sv. Hostýn (ČESKO)
sobota 5. 5. 2018 sv. omša o 10:15 h a spoveď o 9:30 h.
v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie

Levoča, Mariánska hora
piatok 18. 5. 2018 sv. omša o 10:00 h. a spoveď o 9:00 h.
v Bazilike Navštívenia Panny Márie