Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší pre nepočujúcich


január 2020

Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského - Effeta – 12. 1. 2020 o 16:00 hod.

Trnava: Kostol Najsvätejšej Trojice - 12. 1. 2020 o 15:00 hod.

Trenčín: Kostol NotreDame - 19. 1. 2020 o 16:00 hod.

Banská Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského - 26. 1. 2020 o 14:00 hod.

Kremnica: Kostol sv. Alžbety – kažý druhý týždeň v utorok o 15:15 hod.

Bratislava: Františkánsky kostol - Kaplnka sv. Rozálie – každú nedeľu o 16:30 hod.