Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší pre nepočujúcich


júl a august 2019

Bratislava: Františkánsky kostol, Kaplnka sv. Rozálie - v nedeľu sv. omša o 16:30 h. a spoveď o 16:00 h.

V mesiacoch júl a august 2019 budú prebiehať sväté omše pre nepočujúcich v nedeľu o 16:30 hod. v Bratislave, vo Františkánskom kostole – Kaplnke sv. Rozálie v dňoch

júl: 7. 7., 14. 7., 28. 7.,
august: 2. 8., 4. 8., 15. 8. o 16:00 hod., 18. 8., 25. 8.,
september: 1. 9., 8. 9. 2019.

Mimoriadna zmena v septembri!

Kvôli MDN v Prešove bude sv. omša v Katedrále sv. F. Xaverského v Banskej Bystrici 22. 9. 2019 o 14:00 hod.