Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší pre nepočujúcich


september 2019

Mimoriadna zmena v septembri!

Kvôli MDN v Prešove bude sv. omša v Katedrále sv. F. Xaverského v Banskej Bystrici 22. 9. 2019 o 14:00 hod.