Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku


máj 2017


Banská Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského - 28. 5. 2017 o 14:00 hod.
(spoveď o 13:00 hod.)

Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského - Effeta - 7. 5. 2017 o 16:00 hod. (spoveď o 15:00 hod.)

Trnava: Kostol Najsvätejšej Trojice - 14. 5. 2017 o 15:00 hod.(spoveď o 14:00 hod.)

Trenčín: Kostol NotreDame - 21. 5. 2017 o 16:00 hod. (spoveď o 14:30 hod.)

Kremnica: Kostol sv. Alžbety - každý druhý párny utorok o 15:15 hod.

Bratislava: Františkánsky kostol - Kaplnka sv. Rozálie - každú nedeľu o 16:30 hod.