Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku


V mesiacoch júl a august sú sväté omše v posunkovom jazyku každú nedeľu o 16:30 hod v Bratislave, vo Františkánskom kostole - Kaplnke sv. Rozálie.