Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku


december 2016


Prešov: Františkánsky kostol( kde sú relikvie sv.Filipa Smaldone- patróna nepočujúcich)- 3. 12. 2016 o 13:00 hod. (spoveď o 12:00 hod.)

Trnava: Kostol Najsvätejšej Trojice - 10. 12. 2016 o 14:00 hod. (spoveď o 13:00 hod.)

Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského - Effeta - 11. 12. 2016 o 16:00 hod. (spoveď o 15:00 hod.)

Žilina: Katedrála Najsvätejšej Trojice - 17. 12. 2016 o 14:00 hod. (spoveď o 13:00 hod.)

Púchov: Kostol Všetkých Svätých - 18. 12. 2016 o 11:00 hod. (spoveď o 10:00 hod.)

Trenčín: Kostol NotreDame - 18. 12. 2016 o 16:00 hod. (spoveď o 15:00 hod.)

ZMENA! Banská Bystrica: sv. omša 25. 12. 2016 NEBUDE

Lúčky (pri Kremnici): Kostol sv. Mikuláša – 26.12.2015 o 13:00 hod., potom pozývame na Svätoštefanské posedenie

Bratislava: Františkánsky kostol - Kaplnka sv. Rozálie – každú nedeľu o 16:30 hod.

Bratislava: Františkánsky kostol - Kaplnka sv. Rozálie - 25. 12. 2016 ( Narodenie Pána) o 16:30 hod.

Lučenec: podľa dohody