Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku


jún 2018

Trnava
10. 6. 2018 sv. omša o 15:00 h. a spoveď o 14:00 h.
v Kostole sv. Najsv. Trojice

Nitra
10. 6. 2018 sv. omša o 16:00 h. a spoveď o 15:00 h.
v Kaplnke sv. Františka Saleského – Effeta

Trenčín
17. 6. 2018 sv. omša o 16:00 h. a spoveď o 15:00 h.
v Kostole NotreDame

Banská Bystrica
24. 6. 2018 sv. omša o 14:00 h. a spoveď o 12:00 h.
v Katedrále sv. Františka Xaverského

Bratislava
každú nedeľu sv. omša o 16:30 h. a spoveď o 16:00 h.
vo Františkánskom kostole – Kaplnka sv. Rozálie

Kremnica
každý druhý týždeň v utorok sv. omša o 15:15 h
v Kostole sv. Alžbety