Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Stretnutie seniorov a rodín 2021


KCNS zorganizovalo stretnutie seniorov a rodín
od 5. do 8. augusta 2021 v Lúčkach (pri Kremnici).

Program: prednášky, posedenia, sv. omše, 6.8. kláštor Hronský Beňadik, Vodný raj Vyhne.