Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

2%Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Milí priatelia!
Ak máte záujem podporiť našich nepočujúcich v KCNS môžete nám poukázať 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

V prílohe prikladáme dve tlačivá pre fyzické osoby (Potvrdenie a Vyhlásenie), ktoré budete potrebovať na poukázanie 2 % z dane.

Tlačivá sú už čiastočne vyplnené našimi údajmi, stačí doplniť vaše.

* POZOR!!! Minulý rok došlo k zmene tlačív, daňový úrad bude akceptovať výlučne iba nové tlačivá, skontrolujte či máte správne tlačivá.

Dajte pozor, aby bolo IČO združenia zarovnané SPRAVA.

V prílohe Vyhlásenie (pdf) sme si dovolili dať krížik, že súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvalý pobyt). Suma sa neuvádza.
Je to preto, že sa občas stalo, že dve percenta nedorazili napriek tomu, že ste nám ich poslali.
Ak nesúhlasíte, krížik jednoducho vymažte.

Ako poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane do 15. februára 2021.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. marca/apríla 2021 pošlite alebo osobne zaneste formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Dôležité termíny:
do 31. marca 2021 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania.
Pozrite si Vyhlásenie nižšie.
do 30. apríla 2021 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Postup ako poukázať 2% (3%) a informácie dokedy zaslať dokumenty na daňový úrad nájdete aj na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

ĎAKUJEME!

152_2020_Vyhlasenie-KCNS.pdf
152_2020_Potvrdenie-KCNS.pdf