Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Stretnutie seniorov a rodín 2021


KCNS vás pozýva na stretnutie seniorov a rodín
od 5. do 8. augusta 2021 v Lúčkach (pri Kremnici).
Rodiny od 6. do 8. augusta 2021.

Cena: 35 €

Program: prednášky, posedenia, sv. omše, 6.8. kláštor Hronský Beňadik, Vodný raj Vyhne.

Prihlásiť sa môžete do 30. 7. 2021 SMS na číslo 0911 222 351

35 € môžete zaplatiť do 30.7. 2021 na účet SK2311000000002628778466, poznámka LUCKY

Tešíme sa na vás!