Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Svätá omša s br. Silvestrom Poliakom, OFM v Banskej Bystrici


V nedeľu 31. marca 2019 sme sa zúčastnili novoknňazskej sv. omše, ktorú celebroval br. Silvester Poliak OFM v Katedrále sv. F. Xaverského v Banskej Bystrici.
Po sv. omši sa uskutočnila výročná členská schôdza a posedenie v Centre J.Pavla II., na Kapitulskej 21.