Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Krížová cesta 19. apríla v Banskej Bystrici


Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku zorganizovalo Krížovú cestu v Banskej Bystrici pre nepočujúcich, ich rodiny a priateľov.

Kedy: Veľký piatok 19. apríl 2019 o 10:45 h.

Stretli sme sa o 10:45 h pred Diecéznym centrom J. Pavla II. na Kapitulskej 21 v Banskej Bystrici a spoločne sme išli na Urpín.

Po skončení sme si posedeli pri kávičke v Diecéznom centre J. Pavla II.