Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

3. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov v Poľsku


V dňoch 17. až 19. 5. 2019 sa v Poľsku, v meste Lubliniec, uskutočnilo 3. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov. Stretnutia sa zúčastnilo 30 ľudí - delegáti z 9 európskych štátov.
Zo Slovenska sa tohto stretnutia zúčastnilo 6 osôb, dvaja kňazi pre nepočujúcich, Robert Colotka a (františkán) brat Silvester, potom Claire Grdiničová, Danka Laffesrová, Mária Bekeová a Iris Domancová.
V sobotu 18. 5. 2019 sa uskutočnila konferencia zameraná na súčasný stav duchovnej služby v jednotlivých krajinách Európy a návrhy riešení ako priblížiť vieru v Boha pre nepočujúcich. V nedeľu 19. 5. 2019 sa účastníci zúčastnili na svätej omši v najväčšom pútnickom mieste Poľska - Čenstochovej, ktorú celebroval biskup Mons. Andrzej Iwanecki.
4. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov sa uskutoční v r. 2021 v Nemecku.
Reportáž z Európskeho stretnutia nepočujúcich katolíkov v Poľsku uvidíte aj v Televíznom klube nepočujúcich.