Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Aktuality


16. ročník bowlingu v Sekierskej doline

2019-11-12 13:24:59
24. novembra 2019 sme sa zúčastnili na sv.omši a 16. ročníku bowlingu vo Zvolene a Sekierskej doline.
Čítať ďalej...

Svatä omša nielen pre nepočujúcich v Ostrave

2019-09-23 10:23:04
12. októbra 2019 sme sa zúčastnili sv. omši nielen pre nepočujúcich v Ostrave.
Čítať ďalej...

Stretnutie rodín 2019

2019-09-18 14:27:19
Od 18. do 20. októbra 2019 v Lúčkach pri Kremnici sa uskutočnilo aj stretnutie rodín nepočujúcich.
Čítať ďalej...

Stretnutie seniorov 2019

2019-09-18 14:15:06
Stretnutie seniorov bolo od 17. do 20. októbra 2019 v Lúčkach pri Kremnici.
Čítať ďalej...

Detský tábor 2019

2019-05-20 13:39:54
Od 14. do 19. júla 2019 sa v Lúčkach pri Kremnici uskutočnil detský letný tábor.
Čítať ďalej...

3. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov v Poľsku

2019-05-20 13:29:36
V dňoch 17. až 19. 5. 2019 sa v Poľsku, v meste Lubliniec, uskutočnilo 3. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov. Zúčastnili sa ho aj naši nepočujúci zo Slovenska. 4. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov sa uskutoční v r. 2021 v Nemecku.
Čítať ďalej...

Púť na Velehrad 4. mája, nielen pre nepočujúcich

2019-04-29 16:03:12
V sobotu 4. 5. 2019 sa uskutočnila púť na Velehrad (ČR).
Čítať ďalej...

Krížová cesta 19. apríla v Banskej Bystrici

2019-03-13 10:57:26
V piatok 19. apríla sme spoločne išli po Krížovej ceste na Urpín v Banskej Bystrici a pripomenuli si utrpenie Pána Ježiša na Veľký piatok.
Čítať ďalej...

Svätá omša s br. Silvestrom Poliakom, OFM v Banskej Bystrici

2019-03-13 10:07:23
31. marca 2019 o 14 h sme sa v Banskej Bystrici zúčastnili novokňazskej sv.omše, ktorú celebroval brat Silvester Poliak OFM. Po skončení sv. omše bola výročná členská schôdza
Čítať ďalej...

Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov v Nitre

2019-01-13 11:13:53
Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov sa uskutočnil v sobotu 16. 2. 2019 v Nitre, Mestská hala, Klokočina.
Čítať ďalej...