Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Púť na Velehrad 4. mája, nielen pre nepočujúcich


Púť nielen pre nepočujúcich na Velehrad bola v sobotu 4. 5. 2019.

Účastníci púte sa stretli o 11:15 hod. pred bazilikou pri kríži.

Program:
11:30 h spoveď
12:00 h slávnostná sv. omša pre nepočujúcich (celebroval dp. Robert Colotka)
Po sv.omši sme si spoločne pozreli Baziliku Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda na Velehrade.