Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Detský tábor 2019Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku zorganizoval detský letný tábor pre nepočujúce a počujúce deti od 5 do 15 rokov

Kde? Lúčky pri Kremnici

Kedy? 14. – 19. júla 2019

Pod vedením Barborky Brandýskej pripravili vedúci tábora pre takmer 50 detí bohatý program. Deti si vyrobili vlajky na základe biblických príbehov, mali veľa športových aktivít ako napríklad Spartan, hrali loptové hry, plnili rôzne športové a vedomostné úlohy v teréne, mali aj 4 canisterapeutických psov. Cieľom tábora bolo viesť deti k láske, tolerancii a k viere v Ježiša.