Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Vianočné posedenie v Banskej Bystrici

Dňa 29. decembra 2019 v Katedrále sv.Františka Xaverského o 14:00 hod. bola sv.omša v Banskej Bystrici a potom po sv.omši vianočné posedenie v Centre Jána Pavla II. na Kapitulskej 21.