Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

KCN v Bratislave


Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava, vzniklo zaregistrovaním na príslušných štátnych orgánoch, dňa 23. mája 2012. Jeho činnosť nadväzuje na bohatú históriu a aktivity dobrovoľníkov a členov KCNS zo sídlom v Banskej Bystrici a KCNS – región Bratislava.

Občianske združenie KCN BA sa zameriava vo svojej činnosti predovšetkým na územie Bratislavského VÚC a územie Bratislavskej arcidiecézy. Na tomto území už dlhšie prebiehajú rôzne aktivity, ktoré chceme naďalej rozvíjať.

Nepočujúci majú možnosť stretávať sa pri rôznych udalostiach spoločenského, kultúrneho, vzdelávacieho, či športového charakteru v duchu kresťanskej lásky a učenia sociálnej náuky Rímsko-katolíckej Cirkvi.

Medzi pravidelné akcie patrí posedenie pod názvom „Čaj o štvrtej“ – každý štvrtok.

Rovnako zabezpečujeme kurzy posunkového jazyka, pre tých, ktorý majú záujem naučiť sa tento krásny jazyk a tak sa priblížiť svetu tých, ktorí žijú v tichu. (viac na samostatnej podstránke)


Pravidelné akcie


„Cvičenie s radosťou“ podľa dohody 16:00 – 17:00 (väčšinou každá párna streda)

"Čaj o štvrtej" každý štvrtok 16:00 – 18:00

Svätá omša je vždy v nedeľu o 16:30 vo Františkánskom kostole