Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Covid 19 Plán opatrení


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určilo, že občianske združenie Kresťanské centrum nepočujúcich (ďalej KCNS) sa stáva subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z.z.
Z toho dôvodu je KCNS povinné vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z.z.

V prílohách vám prinášame informácie o opatreniach a odporúčaniach dodržiavania opatrení v zariadení KCNS počas mimoriadnej situácie.