Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Cyril Axelrod - Za svetlom v tichu a tme

files/upload/thumbs/1368900148_200_58_axelrod.jpg
  • narodil sa ako nepočujúci Žid, ale stal sa katolíckym kňazom
  • do troch rokov nevedel chodiť, ale jeho dielo sa rozšírilo na všetkých päť kontinentov
  • rozprávať začal až ako deväťročný, ale dnes ovláda pätnásť jazykov
  • vyrástol v režime apartheidu, ale stal sa priekopníkom multirasovej služby
  • prišiel o zrak, ale nikdy neprestal vidieť
  • teraz je nepočujúci a nevidiaci, ale to mu nebráni, aby v tichu a tme kráčal za svetlom viery

Ponúkame vám knihu Cyrila Axelroda, kňaza s neobyčajnou silou žiť.
Zakúpiť si ju môžete v Kresťanskom centre nepočujúcich v Banskej Bystrici alebo v Bratislave.

Cena jedného výtlačku: 4 €