Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Ďakujeme

files/upload/thumbs/1368900148_200_69_bb_vuc.jpg


Naša vďaka patrí:

  • Banskobystrickému samosprávnemu kraju files/upload/thumbs/1368899081_200_69_logo_st.jpg


  • Nadačnému fondu Slovak Telekom, ktorý podporil náš projekt "CHCEME VEDIEŤ".