Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Časopis Gaudium

files/upload/thumbs/1368898941_200_15_gaudium.jpg

Časopis GAUDIUM (= radosť) je informačný dvojmesačník pre nepočujúcich a ich rodiny.

Prinášame vám v ňom

  • správy z našich aktivít a články zo života nepočujúcich, rozhovory
  • správy zo škôl a o školách pre sluchovo postihnutých
  • informácie pre veriacich nepočujúcich
  • upozornenia na nové, pripravované akcie
  • informácie z nášho spoločenstva nepočujúcich
  • listová komunikácia s nepočujúcimi, ktorí prinášajú svoje životné príbehy
  • správy zo života nepočujúcich v zahraničí
  • a ďalšie široké spektrum oblastí, ktoré sa dotýkajú života nepočujúcich

Časopis je písaný v jednoduchej reči - rešpektujúcej mentalitu nepočujúcich.