Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kto sme?

files/upload/thumbs/1368899926_200_9_logo.jpg

Centrum zahŕňa do svojej starostlivosti ako nepočujúcich tak aj rodinných príslušníkov nepočujúcich, dobrovoľníkov a všetkých priateľov nepočujúcich.

KCNS je občianske združenie, ktorého cieľom je:

  • pomôcť nepočujúcim sa harmonicky rozvíjať v oblasti kultúrnej, spoločenskej, duchovnej ako aj fyzickej
  • napomáhať nepočujúcim zaujať a nájsť miesto v živote a spoločnosti
  • spoločne s nepočujúcimi riešiť ich problémy cez zabezpečenie sociálnej prevencie a poradenstva
  • snažiť sa odstraňovať informačné a komunikačné bariéry
  • pomôcť a sprevádzať nepočujúcich na ich ceste životom bez rozdielu vyznania viery
  • ukázať a dať im možnosti ako sa aj oni môžu podieľať na živote spoločenstva, na jeho vytváraní a zlepšovaní
  • (problémy v živote rodín, starších, mladých a hlavne tých, ktorí sú v ústavnej starostlivosti.)

Do našich podujatí a aktivít sú zapojení nepočujúci na celom Slovensku. Pravidelné stretnutia sú v týchto miestach na Slovensku: Kremnica, Banská Bystrica, Bratislava,Trenčín, Lučenec, Nitra a ale aj v iných miestach.