Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Odkazy


Informácie o duchovnej starostlivosti nepočujúcich - www.nepocujuci.fara.sk

  • zoznam kňazov ovládajúcich posunkový jazyk
  • miesta svätých omší
  • príprava na sviatosti
  • organizácie nepočujúcich
  • informácie zo života v Cirkvi